Tạo Blog Chuyên nghiệp!! Để trở thành Blogger!

Đang định viết một bài để giúp những người mới bắt đầu làm Blog trên thế giời wordpress này thì thấy một người cũng đã viết bài này, tôi cũng đã xem qua thấy bài viết này quả là hữu ích với các bạn. Bài viết này cũng rất công phu.
Các bạn hãy click vào đây để đọc bài viết đó

Có gì khó khăn các bạn cứ hỏi, tớ sẽ trợ giúp hết mình.