Hard Rock! MP3???

The nao la Hard rock?? Neu ranh moi cac ban cung thuong thuc huong vi cua hard rock! Ban co the nghe online hay tai ve may tinh cua ban!
http://www.hardrock.com/Music/downloads/
Chuc ban moi ngay vui ve va nhiet huyet voi cong viec!

Posted in Music. 1 Comment »

Đây là Bảng xếp hạng các truong Đại học ở Canada năm 2002 của Maclean’s Magazine, tạp chí hàng đầu về xếp hạng trường học của Canada

MEDICAL/DOCTORAL
( bảng xêp hang dành cho các truong chuyên về đào tạo Sau ĐH ( graduate ) và nghiên cứu. Các truong nay mac du rat nổi tiếng và tốt nhưng các lớp học thường là rất đông )

Ranking/ Name /Last year

1/ Toronto /1
2 Queen’s 3
*3 McGill 4
*3 Western 6
5 UBC 2
6 Montréal 7
7 Alberta 5
8 Sherbrooke 14
9 Ottawa 10
10 McMaster 8
11 Dalhousie 9
12 Saskatchewan 11
13 Laval 12*
14 Calgary 12*
15 Manitoba 15

UNDERGRADUATE
( xep hang cac truong chuyen ve đào tạo bậc ĐH )

Ranking /Name /Last year

1 /St. Francis Xavier/ 2
2 Mount Allison 1
3 Acadia 4
4 Winnipeg 5
5 Wilfrid Laurier 7
*6 Bishop’s 6
*6 Trent 3
8 UNBC 14
9 UPEI 15
10 St. Thomas 10
11 Saint Mary’s 9
12 Mount Saint Vincent 16
13 Lethbridge 8
14 Brock 12
15 Moncton 11
16 Ryerson 19
17 Lakehead 13
18 Laurentian 18
19 Nipissing 17
20 Brandon 20
21 Cape Breton (UCCB) 21

COMPREHENSIVE
( xep hang cac truong vừa chuyên về ĐH vừa chuyên về Sau ĐH )

Ranking/ Name/ Last year

1 Guelph 3
2 Waterloo 1
3 Simon Fraser 2
4 Victoria 4
5 Memorial 5
*6 Regina 7
*6 York 6
8 New Brunswick 10
9 Carleton 8
10 Concordia 11
11 Windsor 9
Links: http://www.macleans.ca/universities/index.jsp
Bảng xếp hạng: http://www.macleans.ca/universities/articl…106_133202_2948

Thong tin du hoc tai canada: http://www.svduhoc.com/forum/lofiversion/index.php?t8381.html
Chuc cac ban may man.