Van de liên quan đến phát triển TTCK Việt Nam

Vừa qua Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có nhận được bản đánh giá và khuyến nghị của IMF liên quan đến phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, sau đây là những nội dung tóm lược chủ yếu của văn bản này để độc giả có thêm thông tin về những đánh giá đối với TTCK Việt Nam:

1. Về đánh giá TTCK

– Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã phát triển chưa từng có trong năm 2006 cả về số lượng công ty niêm yết và chỉ số chứng khoán. Thị trường vẫn tiếp tục diễn biến sôi động vào những tháng đầu năm 2007.

– Các yếu tố dẫn tới sự phát triển đó bao gồm:

+ Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam được tiếp tục đánh giá khả quan và việc Việt Nam trở thành thành viên WTO đã thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tăng mạnh từ tháng 11/2006 và tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu cơ hội đầu tư tại Việt Nam tăng lên. Các nhà đầu tư trong nước, kể cả các ngân hàng trong nước và các công ty tài chính phi niêm yết rất có thể đã góp phần gây ra bùng nổ TTCK nhiều hơn là luồng vốn nước ngoài chảy vào.

+ Cầu chứng khoán mạnh đã dẫn đến cổ phiếu bị định giá quá cao trong bối cảnh cung chứng khoán mới phát hành bị hạn chế. Một số yếu tố cơ bản khác có lẽ đã góp phần làm tăng mạnh định giá chứng khoán như: tốc độ hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu nhanh; những lợi ích hiệu quả thu được từ tự do hoá thương mại, cải cách thị trường sau khi gia nhập WTO, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tính minh bạch được cải thiện với việc bắt đầu áp dụng chế độ báo cáo tài chính của nhiều công ty.

– Theo ước tính của IMF hệ số giá/lợi nhuận (P/E) trung bình của 20 công ty lớn nhất (chiếm 99% vốn hóa của thị trường) niêm yết trên TTGDCK TPHCM là khoảng 73 tính đến tháng 1/2007. Hệ số này là rất cao so với hầu hết các chuẩn mực thị trường khác. Mặc dù việc xuất hiện những đợt tăng giá chứng khoán nhanh và tăng hệ số P/E là hiện tượng phổ biến trên thị trường mới nổi đang phát triển nhanh nhưng vẫn là rất cao so với hầu hết các chuẩn mực thị trường khác. Bảng dưới đây cho thấy điều này.

Một số nước Châu Á cũng đã trải qua những thời kỳ tăng giá chứng khoán tương tự (thậm chí còn cao hơn) như minh hoạ ở bảng dưới đây, nhưng không có một nước nào có hệ số P/E trung bình cao như Việt Nam.

2- Về những rủi ro liên quan đến bùng nổ TTCK và phản hồi các biện pháp, chính sách đã được thực thi

Những rủi ro

– Việc cho vay mua chứng khoán của ngân hàng không được kiểm tra và luồng vốn đầu tư gián tiếp ngày càng tăng tiếp tục làm bùng nổ TTCK làm tăng rủi ro liên quan đến TTCK của NHTM và tăng khả năng TTCK có sự điều chỉnh lớn trong thời gian tới. Sự điều chỉnh có thể sẽ đe doạ đến khả năng thanh khoản của các NTHM thiếu vốn. Thậm chí, nếu NHTM đã tích luỹ rủi ro liên quan đến TTCK đủ lớn thì nguy cơ rất lớn.

– Đối với tài chính đối ngoại, khó có thể duy trì mức thâm hụt cán cân vãng lai hợp lý trong trường hợp dòng vốn chảy vào dừng đột ngột hoặc bị đảo chiều (chảy ra). Hiện tại, luồng vốn đầu tư gián tiếp đổ vào làm cán cân thanh toán thặng dư lớn nhưng cán cân vãng lai có thể trở lại trạng thái thâm hụt lớn trong thời gian tới khi nhu cầu nhập khẩu tăng do giảm thuế nhập khẩu sau khi gia nhập WTO.

– Ngay cả khi giá chứng khoán tiếp tục ở xu thế tăng trong một thời gian tương đối dài thì luồng vốn chảy vào lớn có thể gây khó khăn cho việc thực thi chính sách tiền tệ và tỷ giá.

Phản hồi chính sách

– NHNN ban hành QĐ số 03/2007 ngày 19/01/2007 bổ sung và sửa đổi một số qui định về tỷ lệ an toàn đối với tổ chức tín dụng và hạn chế qui mô đối với các khoản cho vay mới của các ngân hàng để mua chứng khoán

– UBCKNN đã gửi 1 số công văn tới công ty chứng khoán và các nhà quản lý quỹ đầu tư đề nghị cung cấp thông tin về giao dịch chứng khoán gần đây và yêu cầu các văn phòng đại diên của các quỹ đầu tư nước ngoài đăng ký lại với UBCKNN. UBCKNN cũng thắt chặt thực thi những qui định liên quan đến tính minh bạch của thị trường và yêu cầu các công ty niêm yết cải thiện việc cung cấp thông tin tới công chúng chính xác và kịp thời.

– Ngày 29/01/2007 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị cho Bộ Tài chính, NHNN, UBCKNN tăng cường việc giám sát hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến TTCK, thắt chặt việc thực thi những qui định về TTCK và cải thiện thông tin tới công chúng đầu tư vào TTCK.

Những phản hồi chính sách của các nhà chức trách cho đến nay đã bao gồm những biện pháp thắt chặt quy định về thị trường chứng khoán và thanh tra giám sát, hạn chế những tác động xấu tới hệ thống ngân hàng từ thị trường chứng khoán. Trong lĩnh vực chính sách tiền tệ và tỷ giá đang phối hợp chính sách tăng tích lũy dự trữ mạnh đi kèm với dung hòa vốn khả dụng và gần dây đã tiến một bước tới một cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn. Phản hồi chính sách này nhìn chung là phù hợp.

3- Những lựa chọn chính sách trong thời gian tới

+ Khuôn khổ pháp lý gắn với sự an toàn

– Để hạn chế những rủi ro phát sinh do bùng nổ TTCK, các nhà chức trách cần phải thắt chặt hơn nữa những biện pháp duy trì an toàn, đặc biệt là nên chuyển theo hướng tập trung vào quản lý rủi ro liên quan đến TTCK đối với các ngân hàng thương mại. Về nguyên tắc, chỉ những ngân hàng có cơ chế quản lý rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng tốt, có cán bộ được đào tạo tốt mới được cấp phép tín dụng để mua chứng khoán hoặc chấp nhận những rủi ro khác liên quan đến TTCK.

– Những quy định về thị trường chứng khoán cần đảm bảo những biện pháp kiểm soát biến động giá cả có vai trò như là một cầu chì trong mạch điện.

+ Các biện pháp chính sách khác

(i) Các chính sách tiền tệ và tỷ giá

Trường hợp thâm hụt cán cân vãng lai còn được kiềm chế và luồng vốn chảy vào vẫn dồi dào thì nên tiếp tục chính sách tích lũy đủ dự trữ để dễ dàng đáp ứng những nhu cầu về cán cân thanh toán trong trường hợp luồng vốn đầu tư gián tiếp hiện tại có thể đảo chiều trong tương lai. Tuy nhiên, NHNN cũng cần thắt chặt tiền tệ và kiềm chế sự tăng trưởng cho vay của ngân hàng.

NHNN có thể linh hoạt hơn trong việc quản lý VND, cho phép tỷ giá hơi giảm giá nhanh hơn nếu dòng vốn đổi chiều để giúp giảm áp lực đối với dự trữ.

(ii) Các chính sách quản lý nợ và ngân sách

– Chính sách quản lý nợ và ngân sách thận trọng để giữ vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc kiềm chế thâm hụt cán cân vãng lai đối ngoại và bảo vệ tính bền vững của nợ trung hạn.

– Sự tăng giá bất thường của chứng khoán Việt Nam năm ngoái phản ánh cầu của các nhà đầu tư đối với chứng khoán Việt Nam tăng lên, điều đó sẽ tạo một môi trường thuận lợi để Chính phủ thúc đẩy thực hiện chương trình cổ phần hóa các DNNN và các NHTMNN trong thời gian 2007-2008.

– Chính phủ cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện tính minh bạch và củng cố việc thực thi những quy định liên quan đến các giao dịch chứng khoán nhằm bảo vệ tính toàn vẹn và độ tin cậy của thị trường chứng khoán như là một nguồn tài chính quan trọng trong trung hạn.

– Cần đặc biệt lưu ý duy trì tiêu chuẩn niêm yết nghiêm ngặt để đảm bảo rằng tất cả các công ty niêm yết phải đạt yêu cầu về công bố thông tin phù hợp với những chuẩn mực quốc tế và tăng cường tính an toàn, xử phạt các giao dịch nội gián.

(iii) Vai trò có thể có của kiểm soát vốn

Tính hiệu quả và những lợi ích được mong đợi từ những biện pháp kiểm soát vốn cần phải được cân nhắc thật cẩn thận so với những chi phí có thể phải trả đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO và cam kết mở rộng hội nhập quốc tế. Báo cáo nêu tóm tắt kinh nghiệm của một số nước (Chi lê, Malaysia, Nga, Thái lan) đối với kiểm soát vốn.

Website phat trien nhu the nao?

Những mốc quan trọng trong 15 năm lịch sử phát triển WEB
Ngày 6-8-1991, Tim Berners Lee công bố chương trình web. Dự án “World Wide Web” được Tim giới thiệu tại newsgroup alt.hypertext.

Ông cho biết dự án nhắm tới việc tạo ra các liên kết giữa các tài liệu bằng cách sử dụng “siêu văn bản” (hypertext) cùng với internet.

Ngày 12-12-991: Máy chủ đầu tiên ngoài châu Âu online

Paul Kunz, một nhà khoa học thuộc trung tâm Stanford Linear Accelerator Center (SLAC), sau chuyến thăm phòng thí nghiệm Cern (nơi Berners Lee làm việc) quyết định lập một máy chủ cho Bắc Mỹ. Đây là việc làm cần thiết để đưa web ra khắp thế giới. Máy chủ của SLAC dùng các phần mềm do chính Berners Lee phát triển.

Tháng 11-1992: Đã có 26 máy chủ web online

Ngày 22-4-1993: Trình duyệt Mosaic cho Windows ra đời

Mosaic là trình duyệt web đầu tiên chạy trên hệ điều hành Windows, được phát triển tại Trung tâm quốc gia về ứng dụng siêu máy tính (National Center for Supercomputing Applications) Hoa Kỳ. Với trình duyệt này, công chúng có thể tiếp cận web dễ dàng và thân thiện hơn.

Ngày 30-4-1993: Cern công bố World Wide Web miễn phí cho tất cả mọi người

Tim Berners Lee đã thuyết phục được Cern “cho không” công nghệ web và các mã chương trình để mọi người đều có thể sử dụng và cùng tham gia phát triển. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu giúp cho web phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ.

Tháng 5-1993: Viện công nghệ Massachusetts tung ra công nghệ mới, lần đầu tiên đưa một tờ báo lên web.

Tháng 6-1993: Ngôn ngữ HTML (Hypertext Mark Language) dùng trong lập trình web được công bố.

Tháng 11-1993: Webcam đầu tiên được kết nối, truyền hình ảnh một bình cà phê.

Tháng 2-1994: Tiền thân của Yahoo được đưa lên internet.

Hai sinh viên đại học Stanford là David Filo và Jerry Yang là tác giả của “Hướng dẫn về World Wide Web của Jerry”, sau này được đổi tên thành Yahoo.

Tháng 4-1994: BBC mở website đầu tiên cho chương trình TV: The Net

Ngày 13-10-1994: Bill Clinton đưa Nhà Trắng lên web: whitehouse.gov

Ngày 25-10-1994: Quảng cáo trên banner lần đầu xuất hiện tại website của ATT.

Tháng 2-1995: Radio HK chính thức trở thành một đài phát thanh trực tuyến “fulltime”.

Ngày 1-7-1995: Hiệu sách trực tuyến Amazon khai trương.

Được Jeff Bezos thành lập từ năm 1994 với tên ban đầu là Cadabra.com, Amazon.com giờ đây là một trong những công ty bán hàng trực tuyến lớn nhất trên mạng. Ít người biết rằng siêu thị khổng lồ trực tuyến này ban đầu chỉ là một hiệu sách.

Tháng 8-1995: Đã có 18.957 website

Ngày 9-8-1995: “Bùng nổ tên miền .com”. Hàng loạt công ty trực tuyến chính thức mở cửa website của mình.

Ngày 24-8-1995: Microsoft Internet Explorer (IE) được phát hành và là một phần trong Windows 95.

Ngày 4-9-1995: eBay, website đấu giá trực tuyến đầu tiên được thành lập. Chủ nhân của sàn đấu giá trực tuyến này là Pierre Omidyar. Món hàng đầu tiên được bán là một chiếc đèn chiếu laser hỏng.

Ngày 15-12-1995: Alta Vista, công cụ tìm kiếm đa ngôn ngữ đầu tiên ra mắt người sử dụng Internet.

Ngày 4-7-1996: Hotmail khai trương đúng ngày quốc khánh Hoa Kỳ.

Tháng 8-1996: Số website đạt 342.081

Tháng 5-1997: BBC News mở một website về cuộc bầu cử trong năm.

Tháng 6-1997: Tên miền business.com được bán với giá 150.000USD (80.000 bảng)

Ngày 17-12-1997: Jorn Barger đưa ra khái niệm weblog, sau này rút gọn thành blog.

Ngày 1-3-1998: Kozmo.com khai trương

Được thành lập bởi Joseph Park và Yong Kang, Kozmo.com quyên góp được 280 triệu USD, trong đó 60 triệu từ Amazon.com và tuyên bố sẽ chuyển phát miễn phí bất kì thứ gì trong vòng 1g, từ DVD đến… cà phê. Website này sập tiệm vào tháng 4-2001 khi “bong bóng .com” … xì hơi.

Tháng 9-1998: Gã khổng lồ Google mở cửa văn phòng đầu tiên của mình tại một gara ở California.

Ngày 19-10-1998: Open Diary, blog community đầu tiên ra đời.

Tháng 5-1999: Shawn Fanning, một sinh viên ở Boston thành lập Napster.

Đây là chương trình P2P (peer to peer) đầu tiên được sử dụng rộng rãi, bắt đầu từ chương trình Fanning viết từ khi còn học trung học để chia sẻ file mp3 với bạn bè. Napster ngay lập tức thu hút được đông đảo người dùng Internet và cả… các công ty kinh doanh âm nhạc, những người coi P2P là phạm pháp.

Ngày 16-8-1999: Everquest trở thành game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) đầu tiên.

Ngày 19-8-1999: MySpace khai trương. Đây là một trong những website đầu tiên về lưu trữ trực tuyến. Website này được thành lập bởi Tom Anderson, Chis DeWolfe và một nhóm lập trình viên. Hiện nay MySpace có gần 100 triệu người sử dụng và có cả hệ thống tin nhắn, blog âm nhạc, ảnh,…

Tháng 11-1999: Boo.com trở thành site đầu tiên kinh doanh thời trang.

Ngày 10 -1-2000: AOL mua lại Time Warner, một trong những vụ sát nhập lớn nhất trong lịch sử.

Ngày 2-7-2000: Hacker đánh sập 8 website lớn trong đó có Yahoo, CNN và Amazon.

Tháng 8-2000: Đã có gần 20 triệu Website

Ngày 15-1-2001: Jimmy Wales sáng lập Bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia.

Ngày 22-11-2001: Giáo hoàng John Paul II gửi bức thư điện tử đầu tiên từ chiếc laptop trong phòng làm việc của ông.

Ngày 11-12-2002: FBI bắt đầu đăng tin truy nã tội phạm trực tuyến.

Ngày 28-4-2003: Apples đưa dịch vụ tải nhạc iTunes vào hoạt động.

Tháng 5-2003: Lần đầu tiên “flash mob” (một nhóm người tụ tập để làm một điều gì đó không bình thường) được tổ chức tại Manhattan.

Ngày 27-1-2004: Amazon.com lần đầu tiên thu được lợi nhuận của năm.

Ngày 5-2-2004: Bộ ngực Janet Jacksons trở thành hình ảnh được tìm kiếm nhiều nhất trong lịch sử web.

Trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi diễn cùng Justin Timberlake tại Superbowl, ngôi sao nhạc pop này gặp một rắc rối với trang phục. Các engine tìm kiếm sau đó cho biết đã có một làn sóng tìm kiếm hình ảnh về sự kiện trên với các từ khóa như Janet Jackson hay Super Bowl

Tim Berners Lee được phong tước hiệp sĩ

Tháng 7-2004: Tim Berners Lee được phong tước hiệp sĩ.

Ngày 9-11-2004: Mozilla Firefox ra mắt công chúng

Tháng 2-2005: Website chia sẻ video youtube.com ra đời

Tháng 10-2005: Thống kê cho thấy lượng website mới trong năm 2005 nhiều hơn trong thời kì bùng nổ dotcom. 17 triệu site mới được thành lập.

Ngày 12-4-2006: Google khai trương một dịch vụ thu hẹp ở Trung Quốc mang tên… Gu Ge

Năm 2006: Đã có…92.615.362 website.