Canh bạc cuộc đời

Không phi vô c Đào Duy Anh trong “Vit Nam văn hóa s cương” đã nói rng máu c bc là mt trong nhng đc tính tiêu biu ca dân tc. Trong đi người mi dân Vit ai chng mt vài ln đánh bc, có nhng người đánh bc thành nghip và mt s tht phũ phàng hơn là vi nhiu người cuc đi là mt canh bc ln mà đôi khi chính h không hình dung được ri ro có th gp.

Xin không bàn đến nhng vic bài bc thường tình nhng ngày l tết hay nhng lúc nhàn ri hay lôi nhau ra sát pht. Cũng xin không bàn đến các quan chc xã đánh bc nhim s b đưa lên mt báo. Và cũng xin không bàn đến các ông tng n tng kia tham gia đánh bc hàng triu đô. Mà nhng dòng tâm s này ch mong nói đến mt canh bc cuc đi vi bn tính ca người Vit.

Cái máu c bc đã ăn sâu vào mi người dân Vit đến mc đôi khi h không còn nhn ra điu đó. Nó ngm vào tng suy nghĩ cu mong nhng hnh phúc bt ng mà không cn phi vt v bon chen. Phi chăng nó bt ngun t cuc sng quá khó khăn không thy li thoát, có l không phi! Hay đy là vì mc đích gii trí đơn thun, cũng không hn là như thế. Ch biết rng, nhng lĩnh vc như là th trường chng khoán, bt đng sn được mi người hào hng xông vào vi t “chơi”. H đ xô nhau vào “chơi”, t người giàu đến không giàu lm và chơi bng vn ca mình cũng như vay mượn. Hình nh chăm chú theo dõi biến đng và nhng li bàn kháo nhau ging ht như dòng người ào t vào các sòng bc đ rt ít người bước ra mt cách đc ý. Tt c tưởng chng như git được nhanh chóng tin ca thiên h. Ri các làn sóng bán hàng đa cp cũng nhanh chóng thu hút được nhng người dân Vit máu me làm giàu nhanh chóng. Tt c như mt canh bc, vi s tin đu tư ít i, ai cũng sn sàng bước vào vi gic mơ hng đ ri đa s phi tht vng và tr giá.

Tưởng rng nhng người ít hc mi ham mê nhng canh bc, nhưng không nhng người tham gia vào canh bc này thc s li là nhng người được gi là có tri thc. Các ông b, bà m sn sàng b tin gp hàng chc đến hàng trăm ln s tin lương s được nhn cho con cái mình có vic làm. Nhng người “thc thi” sn sàng b ra s tin khng l chy cht vào nhng v trí vi mc lương bèo bt. Ti sao vy? H đang mun tham gia vào mt trò chơi, mt canh bc ca cuc đi. H dn thân vào nhng ch chưa hn đã thích hp vi mình, đu tư khon tin khng l vi hy vng đến lượt mình s li thu tin ca người khác. Người ta thường kháo nhau rng, cnh sát giao thông mun được đng đường không phi là đơn gin. Mt s tin ln đã được lo lót và đến lượt h bt chp liêm s, danh d bòn mót tng đng vt v ca cánh lái xe. Giáo viên vn là mt ngh cao quý nhưng cũng không tránh được thm cnh ca canh bc. Đ có được mt chân ging viên mt trường danh tiếng có nghĩa đi đôi vi đ dày ca tp giy người ta gi trng trn ra là tin ch không phi bng cp hay danh tiếng. Người ta có th d dàng nhn ra các lãnh đo mt trường cp 3 vi vu đi làm bng xe con như nhng thương gia hng nht. Nhng cái oai, cái v hào nhoáng bên ngoài này đã được xây đp t bòn rút ca nhiu thế h giáo viên, hc sinh. Đến lượt mình, các giáo viên vi đng lương thc tế ít i li phi gng mình va kiếm sng, va tr li món n đã phi đu tư ban đu. H đã tham gia vào mt canh bc mt cách vô thc mà không biết. Nhng b mt lnh lùng, ging gt gng cáu knh và đôi khi là chi bi có th d thy nơi người ta đáng được an tĩnh như bnh vin. Ti đó, có nhng viên chc t cho mình cái quyn được cao ging vi người khác ch vì người đó đang nh ly mình. Thc tế rng nhng người đáng an dưỡng và b gt gng kia li đang tr tin và nuôi sng nhng người gt gng h bng nhng cách trc tiếp thô thin sau t phong bì hay gián tiếp qua bnh vin. Và mt thc tế phũ phàng rng, đ có được mt chân trong mt bnh vin “ngon” thì s tin chi ra cũng phi rt “ngon”. Như vy h là nhng người trước hết là đáng trách nhưng cũng là nhng nn nhân ca canh bc cuc đi mà h tham d. Vì mong mun có cuc sng đy đ hơn v mt vt cht, h cùng nhau bán r lương tâm và ngang nhiên như là mt s hin nhiên ca xã hi hin ti. Trong các cuc đu thu, người ta thán phc nhng ai dám “chơi”, càng dám “chơi” càng chng t mt bn lĩnh ca nhng tâm hn Vit đang đánh bc vi cuc đi. “Chơi” đây đng nghĩa vi “chi”, người “dám chơi” là người dám chi, dám “li qu” mnh tay hơn mà vn hp thc hóa được tt c chng t và bt mt được công lun. Người ta cũng thán phc nhau gii tài biến báo và hp lý hóa các th tc lt léo. Mi khi lương tâm vn hi thì mt cách nh nhàng “cái cơ chế nó thế“, vâng, trăm s ti cái “cơ chế“, mt cách đ ti tài tình hp lý cũng như cách đây chưa lâu người ta đ ti cho “lch s“. Không gì d bng đ ti cho cái mà chng th nào thanh minh, “lch s“, “cơ chế” chng bao gi biết cãi li mà ch im lng nhn bao nhiêu th ti li người ta đang trút lên đu mình.

Mt nim đau nhc nhi mà mi người hàng ngày đi mt không cách gii quyết, mi người đu phi gm nhm nó đ ri lúc nào đó li chà xát lên ni đau ca người khác đ thy mình có v trí mt chút, có oai mt chút, mt chút h lòng đ quên đi nhng khó khăn hin ti. Ti sao chúng ta li c phi đay nghiến, hành h nhau trong cuc sng đã đy ry khó khăn? Ti sao nhng người Vit li ham mê trong canh bc cuc đi ca chính mình. Hình nh các tiếp viên nam n hàng không Vit Nam l m bê đ các loi m phm ti sân bay Frankfurt đ kiếm thêm thu nhp, giáo viên thu tng đng khó nhc ca sinh viên, các y tá thu tng chc ngàn ca bnh nhân mong được nh nhàng khi đi x, hay cnh sát giao thông phc kích tng đng ca cánh lái xe như nhng ni đau cu xé lòng ca nhng người chưa vô cm.

Nhưng có mt s tht là khi phi sng trong nhng ni đau thì con người ta cũng tr nên chai sn, tàn nhn hơn. H cũng sn sàng gây nhng ni đau cho người khác mà không cn áy náy và suy nghĩ. Đi là thế!

Theo http://www.minhbien.org