Chat yahoo, msn, … bằng web

Bạn hãy lick vào đây sau đó đăng nhập vào băng nick yahoo, msn, googletalk, aim, hoặc tạo một tài khoản meebo rồi đăng nhập bằng tài khoản đó.
Sau đó bạn chát chát, không cần cài đặt phần mềm.
Chúc các bạn may mắn