Kiếm việc với mạng xã hội như thế nào?

Đ tr li cho câu hi này, trước hết chúng ta hãy nhìn nhn mng thông tin xã hi đang là th mt hàng rt “hot”. Dn chng là ch trong tháng 8 năm 2007 có tn 33,7 triu khách hàng truy cp trang Facebook, hơn mt triu tm nh được ti hàng ngày trên trang Flickr, và s tràn lan ca trang MySpace, s ni lên ca trang Inmobile.org đi vi ngành công ngh không dây và trang Sermo.com vi 25 000 dược sĩ có bng cp tư vn và chun đoán các loi bnh khác nhau.

Mng o – vic tht

Đ tr li câu hi “Làm cách nào đ kiếm được mt công vic trên mng xã hi ?” Jason Gasdick, phó giám đc tài năng ca Sermo Inc – Cambridge, Mass phát biu “ng c viên vi hc vn cao và kinh nghim thì luôn luôn đt hàng.”

Mt khác, phát ngôn viên ca LinkedIn – mng lưới đnh hướng kinh doanh, chi nhánh California – cho biết “chúng tôi đang tìm kiếm nhng người có lòng đam mê ln vi công ngh Java, h có th thích ng được vi môi trường làm vic áp lc cao nơi mà vic sa thi có th xy ra bt c hai hay ba tun, và mi th thì thay đi hàng ngày.”

Vì vy chính xác thì bn cn có nhng k năng gì đ có th kiếm được mt công vic ?

Tt nhiên là khuynh hướng công ngh cao và lp trình Web 2.0 có th giúp được bn. Chng hn như, theo LinkedIn h luôn cn nhng người xut sc v các k năng Java, Ruby trên nn Rails, Ajax và Apache Ant. Hin nay nhng người có các kh năng như vy đôi khi rt khó kiếm. H cho biết thêm “Chúng tôi đang tìm kiếm nhng ng c viên như vy, nhưng tht s đây là mt th trường đang rt khan hiếm.”

Còn theo ông Bruno von Rotz phó giám đc chiến lược và nghiên cu ca hãng Zurich Optaros cho biết : “Tht chng d dàng chút nào đ tìm được nhng người làm vic có kinh nghim.” Đi vi chúng tôi các k năng cn thiết và khá quan trng đó chính là PHP và Symfony, lp trình PHP cho các forum và blog, gii k năng Javascript và RIA.

Trong khi đó Sermo đang tìm kiếm k sư và người trin khai J2EE có trình đ cao. Đó phi là nhng người thc s quan tâm đến Ruby trên nn Rails và là nhng người có kh năng lp trình được trên nhiu h điu hành và bng mt s ngôn ng lp trình nht đnh.

Điu gì s xy ra nếu bn rt mun làm vic trong 1 nhóm lp trình nhưng li không có được các k năng lp trình xut sc ? Bn phi tr thành nhà qun lý d án có hiu qu vi chuyên môn tt.

Thêm vào đó, khi mt cng đng – đc bit là mt cng đng chuyên nghip – tiếp cn th trường online thì mi mt cá nhân cn phi biết cách “d d” sao cho người s dng thường xuyên đóng góp vào cng đng đó – Von Rotz nói. Ông cho biết thêm “Vic đó yêu cu người qun lý nhóm phi gii nhiu k năng.” Công vic ca các nhà qun lý mng xã hi bao gm cách thiết lp các mi quan h, cách tiếp cn đến mi người, thúc đy mi người tham gia đóng góp, viết bài blog đăng lên đ tìm kiếm s quan tâm, trao đi thông tin qua các din đàn khác nhau đ thu hút khán gi mi… Nhng vai trò này đòi hi cn có kinh nghim và k năng qun lý d án tt cũng như kh năng trao đi thông tin có hiu qu bng văn bn.

Vy thì nếu bn s hu bt c k năng nào trong nhng k năng trên thì đó chính là câu tr li cho câu hi “Làm cách nào tôi có th kiếm được mt công vic trên mng xã hi ?”

Anh Ngc (Theo dice.com)