Cung cấp các phần mềm bản quyền (cd key)

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp các phần mềm của bản quyền sau:
KIS 1 năm 3 máy 259K (kaspersky internet security)
KIS 2 năm 3 máy 379K (kaspersky internet security)
KAV 1 năm 3 máy 180K (kaspersky anti virus)
KAV 2 năm 3 máy 259K (kaspersky anti virus)
KAV 1 năm 1 máy 159K

NIS 1 năm 3 máy 299K (norton internet security)
NAV 1 năm 3 máy 210K (norton anti virus)

Windows 7 Ultimate N (x86,x64) 359K active 5 -10 máy
Office Ultimate 2007(x86) 300K active 5-10 máy

Hãy gọi đến số: 0988 092919
YM: vjsky_mjke