10 cách giúp website của bạn thường trực trong danh sách kết quả tìm kiếm của Search Engine. (Phần 2)

Biến đi ni dung đ lt vào phn mm lc thông tin và lit kê.

Các website tìm kiếm chẳng hạn google, yahoo, msn, …, phn hi cách chúng lướt qua các trang web ra sao, ghi li mt s thông tin, din mo ca tng trang, trong đó có c nội dung của website. Trong bn ghi, danh sách các thông tin được to ra và lit kê li, các cỗ máy tìm kiếm đó (có thể tạm gọi nôm nà là website tìm kiếm chẳng hạn như google, yahoo, msn) nhn dng tn s ca các t đc thù trong mt trang và đây s là mt phn ca thut toán phc tp tính giá tr ca trang, và sau cùng là xếp hng. Có thê hiểu một cách đơn giản về cách làm việc của cỗ máy tìm kiếm như sau: Nếu như mt trang có t “Internet” được lp li 4 ln và trang khác cũng có 12 t “Internet”, thêm na c hai trang đu có t “Internet” trong th meta và phn tiêu đ trang thì trang th hai s được xếp lên v trí cao hơn. Thut toán của nó cũng tính toán và xếp hng nhng t được ghép vi t khác, ví d như t “ôtô”, “ph tùng ôtô”, “ôtô con”…ca trang web mt công ty bán ôtô.

http://iboxmarket.blogspot.com/2007/10/10-cch-gip-website-ca-bn-thng-trc-trong.html

Chúc bạn thành công.