Dừng ngay việc thủ dâm

Đây là bài viết của Thehe8X.Net, Đây la nghiên cứu của ai? Liệu nó có đúng không?
http://thehe8x.net/news/Gioi-Tinh/2007/04/14/12624.php không biết nhà tâm lý nào viết lên bài này.
Hãy so sánh với bài viết https://manhvt.wordpress.com/2006/12/18/th%e1%bb%a7-dam/

Posted in Misc. 18 Comments »