English Sharing Experience

Bạn có thể học tiếng anh miễn phí? hãy dành chút thời gian đọc bài này.

Đây là một room, mà ở đó các tôi được học rất nhiều kiến thức bổ ích về một thứ tiếng người ta gọi là “Tiếng Anh”, những kiến thức đó chưa bao giờ được học ở nhà trường cả. ở đó các bạn được học một cách thỏa mái và tự do, các thầy cô hướng dẫn nhiệt tình ngay cả bạn học lúc 12h đêm ở Việt Vam, bạn có thể học 24/24. Để biết thêm chi tiết các bạn có thể vào website

English Sharing Experience trên đó sẽ có thời khóa biểu của từng lớp học từng người Hướng dẫ cho từng lớp.

Dưới đây là một vài kiến thức nho nhỏ tôi học được tại đây, các ban xem thế nào nhé. Tất nhiên nó vẫn chưa thấm được vào đâu so với công sức các thầy các cô, có những thầy nhưng cô ở Việt Nam cũng thức đến 1h AM để chia sẻ và hướng dẫn các thành viên. Bạn hãy thử, mình nghĩ bạn sẽ thích ngay.

Tieng anh va tieng viet la hai ngon ngu , hai cach phat am khac nhau, nhung co mot diem giong nhau do la nguon goc xuat phat bang chu cai, ma chung ta goi la tieng Latin.

A /a/ alligator, B /b/ ball, C /c/ computer, D /d/ doll,

E /e/ elephant, F /f/ fingers, G /g/ gumballs, H /h/ helicopter

I /i/ itchy, J /j/ jump, K /k/ keys, L /l/ lollipop,

M /m/ monkey, N /n/ no, O /o/ octopus, P /p/ pizza,

Q /kw/ queen, R /r/ rain, S /s/ snake, T /t/ tiger,

U /u/ up, V /v/ vacuum, W /w/ window, X /ks/ ox,

Y /y/ yawn, Z /z/ zipper,

26 chu cai trong tieng anh duoc chia lam 2 phan: Consonants(phu am) and Vowels (nguyen am)
Duoc chia ra 5 Vowels va 20,5 Consonants co ban.
Boi vi Y thinh thoang la mot Vowels khi Y dung sau mot Consonants.
Ex: Study, my , why …ect.
Y la mot Consonant khi dung truoc mot Vowel.
Ex: your, yellow, yesterday…etc.
Vowels : A , I , A , O and U
Cosonants : B C D F G H J K L M N O P Q R S T V W X Y Z
I/Vowels

5 Vowels co ban duoc chia ra lam 5 nhom:

  • 5 long vowels : A E I O U (cach doc nhu trong bang chu cai nguyen mau)

Ex: Make , me , hi , mute…etc.

  • 5 short vowels : a e i o u ( cach doc gan nhu tuong tu giong nhu trong tieng viet)

EX: apple, engineer, important, dog…etc.

  • 4 (R) controlled sounds, have a vowel and the /r/ sound:

or – as in more (thuong thi “or” dung dau trong mot sillyble thi chung ta doc la “or”)
ar – as in car
er – as in her
air as in fair
ngoai 4 (R) o tren ra, co them 4 (R) khac nhu:
ar – dollar ( khi nay ar doc la “er” not ar)
ir – Sir ( Ir nay cung phat am la “er”)
or – doctor ( neu “or” dung phia sau trong mot sillyble, khi nay khong doc la or ma phaik doc la ‘’ER’’ .

ur – further ( chung ta phat am ur cung la “er”)

  • 3 Dipthongs

/au/ as in Paul and aw as in crawl
/ou/ as in mouse and ow as in cow

/oi/ as in noise and oy as in boy

  1. 2 am oo ( 1 long oo and 1 short oo)

Long /oo/ as in moon

Short /oo/ as in book
II/ Cosonants

Ngoai nhung am co ban, trong tieng anh con co am pha goi la blend

  1. Blend dau : 2 letter Blend

r-blends: br as in bray, cr as in crab, dr as in dream, fr as in friend, gr as in green, pr as in pratice, tr as in train.
s-blends: sc as scan, sk as in sky , sl as in slake, sm as in small, sn as in snake , sp as in spoon, st as in staff, sw as in swim.

l-blends: bl as in blue, cl as in clound, fl as in fly, gl as in glass, pl as in plain.

  1. Blend dau: 3 letter blend

3 letter blends: str as straight, spr as in spray, thr as in threat, chr as in Christmas, phr as phrase, shr as in shrink.
Ending blends: ct as fact, ft as in lift , ld as in old, lp, lt, mp, nd as second, nk, nt, pt, rd, rk, sk, sp, st .
Consonant Digraphs: consist of two consonants that when blended make one sound: sh as in she, ch as in chair, th as they , wh as in what , ph as in phone , gh as in ghost, ng as in thing.”

Đây là bài viêt của Cô PinkRose.

Để bắt đầu như nào bạn hãy vào web site và làm theo hướng dẫn.

Hướng dẫn chi tiết.

paltalk là một giao diện giống với giao diện của yahoo, khi cài nó bạn cũng có thế vào được yahoo. đặc biệt hơn bạn cũng có thế học anh văn với những người dạy miễn phí nhưng nhiệt tình và rất vui vẻ.
download paltalk tại đây: www.paltalk.com
sau khi tải về, cài vào máy vào sử dụng.
để vào các room học tiếng anh ta làm như sau:
vào mục Actions/join a chat room/asia,pacific,oceania/vietnam/
có các room dạy tiếng anh như sau:
english sharing and learning
english share experience
english vocab in practice