Marketing online

Google AdWords là gì? Với Google AdWords, bạn có thể tạo và chạy quảng cáo cho doanh nghiệp của mình, nhanh chóng và đơn giản. Chạy quảng cáo trên Google và trên mạng quảng cáo của chúng tôi — bất kể ngân sách của bạn, bạn chỉ trả khi có người nhấp vào quảng cáo của mình. Quảng cáo AdWords được hiển thị cùng với kết quả tìm kiếm khi có ai đó tìm kiếm trên Google bằng cách sử dụng một trong các từ khoá của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ quảng cáo cho đối tượng đã quan tâm đến việc kinh doanh của mình. Bạn cũng có thể chọn hiển thị quảng cáo của mình trên trang web nội dung trong Mạng Google đang phát triển. Và, bạn có thể chọn các vị trí chính xác trên mạng nội dung nơi bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện hoặc bạn có thể cho phép nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh kết hợp từ khoá với nội dung. Bạn có thể chọn từ nhiều định dạng quảng cáo khác nhau, bao gồm quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh và quảng cáo video, đồng thời dễ dàng theo dõi hiệu suất quảng cáo bằng cách sử dụng báo cáo có sẵn trong tài khoản của mình. Không phải trả chi phí tối thiểu hàng tháng cho AdWords — chỉ có phí kích hoạt không đáng kể. II. Lợi ích của Google Adword. 1. Xuất hiện đúng lúc khách hàng cần. 2. Mang lại khách hàng có nhu cầu cao – khả năng mua hàng cao nhất. 3. Dễ dàng thay đổi và kiểm soát : Kinh phí,từ khóa, quảng cáo, thời gian và địa điểm. 4. Độ bao phủ rộng – tiếp cận 95% người dùng Internet trên toàn quốc. (70% người dùng quốc tế). 5. Chi phí theo hiệu quả – Chi phí chỉ tính khi khách click vào quảng cáo. (Có thể chọn theo CPM). Tìm hiểu thêm về chi phí quảng cáo với Google AdWords.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: