Elearning nhu the nao?

Elearning là một khái niệm không còn mới đồi với tôi nhưng chưa bao giờ lại quan tâm đến chúng như vậy, tôi dường như có duyên được tiếp cận với elearing.

Đầu tiên, Tháng 5 năm 2008 tôi bắt đầu rời quê lên thủ đô để đầu quân cho một trung tâm mới của tập đoàn FPT (VISKY) cái gọi là có môi trường làm việc tốt nhất để phát huy tinh thần sáng tạo của các thành viên, ở đây tồi làm quen được với các anh chuyên về bài giảng đây là bước khởi đầu cho tồi về elearning. Nhóm này chuyên về các bài giảng, cái mà chúng ta vẫn hay gọi những file slide, lúc này tôi cũng nghĩ như vậy. và các anh ấy có một công cụ rất tuyệt chính là sản phẩm violet, công cụ hỗ trợ các giáo viên, giảng viên giảng bài.

Cũng trong thời gian này tôi chuyển sang làm việc với một nhóm cái gọi là thi olympic trực tuyến và tồi được biết về Moodle, biết thêm về các công cụ tạo bài giảng khác như Captivate, …

Thang 9 tôi chuyển công tác vô sài gòn, đên cuối năm thì nhận được cuộc gọi để tìm nhà hợp tác về elearning cho một dự án. tôi cũng đã giới thiệu NCS với sản phẩm Trainware để sử dụng cho dự án. Trong thời gian đó, tôi được trao luôn nhiệm vụ giám sát dự án này. Trong thời gian đó tôi bỏ công nghiên cứu về Moodle và triển khai một phiên bản thử, để rồi hiện tại chúng tối không còn dùng bản Trainware nữa. Với Moodle là công cụ để triển khai elearning hiệu quả.

Tôi cũng đã triển khải elearning và đang dần dần đi vào hoạt động tại http://omt.vn.

Và cũng thật may mắn tôi và nhóm chúng tôi được đào tạo về elearning, để trở thành một giảng viên trực tuyến bằng chính phương pháp elearning của một trường tại Mỹ, illinoise.

Với tôi, một nhà quản trị, một nhà kỹ thuật, khóa học này đã mở cho tôi nhiều khái niệm mới nhiều phương pháp mới và những khó khăn ta gặp phải khi sử dụng triển khai elearning và đồng thời phát hiện ra những tiềm năng của thị trường learning tại Việt Nam.

Bài Tiếp theo tôi sẽ viết về Tổng quan về Elearning (Overview Elearning)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: