Long, Long, Long

Bài hát này có vẻ như là George đang nhớ nhung da diết một cô nàng nào đó. Nhưng trên thực tế, từ”you” trong bài hát chẳng phải một cô gái nào, cũng chẳng phải cô vợ xinh đẹp Pattie mà lại là Chúa Trời. Thời gian này, George dường như dồn hết tâm trí vào lĩnh vực tâm linh, tôn giáo, vì thế, đã nảy sinh các xung đột với Pattie. Chuyến đi Ấn độ dường như là để chạy trốn các xung đột đó. Ở đây, George mới thật sự thoải mái với Chúa của mình và anh đã hát “…Now I am happy I found you…”
Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, được đệm chủ yếu bằng guitar, không thấy có phong cách âm nhạc Ấn Độ mà George hay áp dụng trong những bài hát của anh thời kỳ này

It’s been long long long time, how could I ever have lost you, when I loved you
It look a long long long time, now I’m so happy I found you, how I love you
So many tears I was searching, so many tears I was wasting, oh, oh
Now I can see you be you, how can I ever misplace you, how I want you
Oh, I love you, you know that I need you, ooh, I love you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: