Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn! Tang em.

Obladi, Oblada

“Obladi, Oblada” có nghĩa là “cuộc sống vẫn đang tiếp diễn”. Paul đã nghe anh chàng người Nigeria Jimmy Scott nói câu này. Jimmy là một ca sỹ hát trong ban nhạc Bad Manners. Paul đã gặp Jimmy trong một hộp đêm tai London và chính câu nói của anh ta đã tạo cảm hứng cho Paul viết bài hát này. Paul và Jimmy cũng đã trở thành 2 người bạn thân thiết cho đến khi Jimmy mất vào năm 1986.
Bài hát được viết với phong cách nhạc Reggae sôi động, đầy ánh nắng mặt trời. Paul thích nó đến nỗi cứ hát đi hát lại cả ngày làm 3 thành viên còn lại tức điên. Thậm chí, Paul còn muốn để dành nó để làm một single nhưng John phản đối quyết liệt, thế là bài hát được thu cho album Trắng. Một thời gian sau, ban nhạc The Marmalade đã thu nó thành một single và Obladi, Oblada đã đứng đầu trong các bảng xếp hạng single trong một thời gian.
Trong lúc thu thanh, có một đoạn thay vì Molly thì Paul lại hát thành Desmond stayed at home and does his pretty face. Cả ban nhạc rất khoái chí và quyết định cứ để nguyên chỗ sai đó trong bản thu thanh. Trong đoạn cuối, ta có thể nghe thấy một tiêng cười rất to, đó chính là tiếng của John.
Bài hát được thu thanh ngày 28 tháng Tám năm 1968

Desmond has a barrow in the marketplace, Molly is the singer in a band, Desmond says to Molly, girl I like you face and Molly says this as she takes him by the hand, Ob-la-di, ob-la-da,life goes on, bra, la la how the life goes on
Ob-la-di, ob-la-da, life goes on, bra, la la how the life goes on
Desmond takes a trolley to the jewellers store, buys a twenty carat golden ring, (rin-ring)
Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing (sin-sing)
Ob-la-di,ob-la-da, life goes on, bra, la la how the life goes on, Ob-la-di, ob-la-da
life goes on, bra, la la how the life goes on, yeah, In a couple of years they have built a home sweet home
With a couple of kids running in the yard, of Desmond and Molly Jones
Happy ever after in the market place, Desmond lets the children lend a hand
Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still sings it with the band, YES
Ob-la-di, ob-la-da, life goes on, bra, la la how the life goes on,Yeah Ob-la-di, ob-la-da
life goes on, bra, la la how the life goes on
In a couple of years they have built a home sweet home, With a couple of kids running in the yard, of Desmond and Molly Jones Yeah, happy ever after in the market place, Molly lets the children lend a hand
Desmond stays at home and does his pretty face, and in the evening she’s a singer with the band, Yeah
Ob-la-di, ob-la-da, life goes on, bra, la la how the life goes on,
Ob-la-di, ob-la-da, life goes on, bra, la la how the life goes on, And if you want some fun, take Ob-la-di-bla-da

Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: