Tăng tốc máy tính của bạn

Hôm nay chia sẻ với bạn một phần mềm có thể cải thiện tốc độ máy tính của bạn, biến một chiếc máy Pen III, có thể chạy như một mày Pen IV. Bạn tìn không? Hãy thử thì biết liền.

Bước 1: Dùng google tìm kiếm với từ khóa: “Smartclose”

Bước 2: Tải phần mềm này về

Bước 3: Cài đặt chương trình

Bước 4: Chạy chương trình, tất cả các ứng dụng sẽ tắt, Bây giờ bạn thấy đấy tốc độ máy của bạn đã được cải thiện rõ rệt chưa nào.

Chúc bạn thành công.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: