Tăng tốc máy tính của bạn

Hôm nay chia sẻ với bạn một phần mềm có thể cải thiện tốc độ máy tính của bạn, biến một chiếc máy Pen III, có thể chạy như một mày Pen IV. Bạn tìn không? Hãy thử thì biết liền.

Bước 1: Dùng google tìm kiếm với từ khóa: “Smartclose”

Bước 2: Tải phần mềm này về

Bước 3: Cài đặt chương trình

Bước 4: Chạy chương trình, tất cả các ứng dụng sẽ tắt, Bây giờ bạn thấy đấy tốc độ máy của bạn đã được cải thiện rõ rệt chưa nào.

Chúc bạn thành công.