Đây là Bảng xếp hạng các truong Đại học ở Canada năm 2002 của Maclean’s Magazine, tạp chí hàng đầu về xếp hạng trường học của Canada

MEDICAL/DOCTORAL
( bảng xêp hang dành cho các truong chuyên về đào tạo Sau ĐH ( graduate ) và nghiên cứu. Các truong nay mac du rat nổi tiếng và tốt nhưng các lớp học thường là rất đông )

Ranking/ Name /Last year

1/ Toronto /1
2 Queen’s 3
*3 McGill 4
*3 Western 6
5 UBC 2
6 Montréal 7
7 Alberta 5
8 Sherbrooke 14
9 Ottawa 10
10 McMaster 8
11 Dalhousie 9
12 Saskatchewan 11
13 Laval 12*
14 Calgary 12*
15 Manitoba 15

UNDERGRADUATE
( xep hang cac truong chuyen ve đào tạo bậc ĐH )

Ranking /Name /Last year

1 /St. Francis Xavier/ 2
2 Mount Allison 1
3 Acadia 4
4 Winnipeg 5
5 Wilfrid Laurier 7
*6 Bishop’s 6
*6 Trent 3
8 UNBC 14
9 UPEI 15
10 St. Thomas 10
11 Saint Mary’s 9
12 Mount Saint Vincent 16
13 Lethbridge 8
14 Brock 12
15 Moncton 11
16 Ryerson 19
17 Lakehead 13
18 Laurentian 18
19 Nipissing 17
20 Brandon 20
21 Cape Breton (UCCB) 21

COMPREHENSIVE
( xep hang cac truong vừa chuyên về ĐH vừa chuyên về Sau ĐH )

Ranking/ Name/ Last year

1 Guelph 3
2 Waterloo 1
3 Simon Fraser 2
4 Victoria 4
5 Memorial 5
*6 Regina 7
*6 York 6
8 New Brunswick 10
9 Carleton 8
10 Concordia 11
11 Windsor 9
Links: http://www.macleans.ca/universities/index.jsp
Bảng xếp hạng: http://www.macleans.ca/universities/articl…106_133202_2948

Thong tin du hoc tai canada: http://www.svduhoc.com/forum/lofiversion/index.php?t8381.html
Chuc cac ban may man.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: