Top 10 website lớn nhất thế giới

Trong lot bài này s có bài phân tích ch s
x
ếp hng Alexa ti các website ln nht thế gii cũng như nhng website có nhiu người truy cp nht ti Vit Nam.

Theo báo cáo mới nhất từ Alexa (alexa.com) – hệ thống xếp hạng website tốt nhất thế giới thì trong tháng 11/2006, Top 10 site dẫn đầu trong tổng số hơn hang` triệu website trên thế giới có thự tự như sau:

1. Yahoo!
http://www.yahoo.com

2. Microsoft Network (MSN)
http://www.msn.com
3. Google
http://www.google.com
4.Baidu.com
http://www.baidu.com
5.
腾讯网(http://www.qq.com)
http://www.qq.com
6. Myspace
http://www.myspace.com
7. Windows Live
http://www.live.com
8.
新浪新闻中心

http://www.sina.com.cn
9. YouTube
http://www.youtube.com
10. Yahoo!
カテゴリ

http://www.yahoo.co.jp


Như vậy, tập đoàn Yahoo! chiếm vị trí số 1 và số 10; Microsoft chiếm vị trí thứ 2 và thứ 7; Google chiếm 2 vị trí: thứ 3 và thứ 9. Riêng Trung Quốc – đất nước đông dân nhất thế giới chiếm 3 vị trí: 4, 5 và 8. Myspace – Mạng xã hội ảo lớn nhất với tốc độ tăng trưởng cực nhanh chiếm vị trí thứ 6.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: