CyWorld Vietnam – mạng xã hội đầy hứa hẹn


Khái nim v mng xã hi – “social network” – là mt khái nim không phi là mi nhưng ch rt gn đây mi tr nên ph biến và tht s to thành mt phong trào khp mi nơi, có th k đến nhiu trang ph biến như
MySpace, Facebook, Yahoo! 360 và còn nhiu trang khác na. Đó là nhng trang web c ln vi s lượng thành viên lên đến hàng chc triu (như Facebook có tng cng 30 triu thành viên tính đến tháng 7 này) và cho phép các thành viên t bc l v bn thân mình qua nhng bài viết (dng blog), nh, chia s nhng cm nhn ca mình và hay đơn gin ch là mt cách đ thông báo tình hình ca mình… Đim khác bic ca các trang này so vi các trang blog / din đàn khác là ch nó cho phép các thành viên liên kết và thiết lp quan h vi các thành viên khác và đây chính là đim làm cho nhng mng này tr nên thú v hơn các trang blog đơn thun (như NTV).

Vit Nam, ph biến và đông nht vn là mng Yahoo! 360, nhưng điu đó ch yếu là vì s ph biến ca Yahoo Vit Nam ch không phi vì s hp dn ca nó (mà là ngược li – không ai thích giao din ca nó c). Trong khi đó, nhng trang xã hi khác như
FaceBookMySpace đơn gin là chưa tn ti – cũng d hiu vì đây là nhng trang thiết kế vi ni dung dành cho người M. Điu này khiến t lâu nay vn tin rng, ch cn có mt ai đó làm ra được mt trang đ hp dn thì đm bo s thu hút được gn như tt c gii tr Vit Nam tham gia. Yo Bn Bè là mt trong nhng n lc đó nhưng nó tht s ch mi giai đon sơ khai và chưa đ sc lôi cun – quan trng hơn là nó không có thêm được tính năng gì mi l đ lôi kéo người khác t b cái mà h đang dùng.

Trong hoàn cnh đó, s xut hin ca CyWorld Vit Nam (bn th nghim m được chính thc ra mt ngày 17/04/2007) có th được xem là mt bước ngoc đ kim chng th hiếu ca gii tr Vit Nam. T ch mi bt đu tht s ghé thăm và s dng CyWorld trong mt tun tr li đây nhưng tht s
n tượng vi nhng gì mà đi ngũ nhóm CyWorld Vit Nam đã làm được. Bài viết này là nhng n tượng ban đu ca t v trang này cũng như mt vài suy nghĩ v tim năng ca nó th trường Vit Nam.

Liệu đây có phải là một dạng của nó: http://centimet2.com

Sưu tầm