Vô Duyên?

Anh vn biết tình mình vô duyên lm
Ch song song mà chng chm được nhau
Anh cũng hiu em là tâm c đnh
Còn thân anh: đim lưu đng kh đau.

Em biết không trái tim anh có hướng
Là vectơ luôn hướng v em
Trong hình hc nó là hình chiếu cnh
Khi bên em là hàm cos êm đm.

Em có hi v hàm s tình yêu
Anh tr li nó long ngong phc tp
Đ th hàm lõm li không đoán được
Bi tình yêu là hàm s bc cao.

Anh biết anh như s 1 nh nhoi
Còn riêng em thì vô cùng ,bt tn
Nhưng bên em anh là e mũ x
x tiến vô cùng và chp mi tích phân.

Anh hiu rng đã rt rt nhiu hàm
Có đ th ct qua em my bn
Anh ch xin làm đường tim cn
Mong gp em dù đim vô cùng.

Sưu tầm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: