Skin, một phong cách mới.

Skin, người ta thường dùng từ này đeer chỉ một bộ mặt của những thieets bị thân thiện nhất vớ mỗi chứng ta, như chiếc điện thoại, những chiếc PC bỏ túi, và cả những thiết bị nghe nhạc nữa. Chúng hoàn toàn dễ dàng để mà thay đổi “skin”. và hôm nay tôi gời thiệu với các bạn, một loại skin độc đáo hơn, các bạn hãy chiêm ngưỡng nhé.
tt
ttt
Có giống Ipod không nhỉ?
1
2
3

Gaming Tattoo

Gaming Tattoos

Geek Tattoos

Gun Tattoos

Halo Tattoos

Mario Bros Tattoo

Mario Flower Tattoo

Mario Tattoo

Mario Tattoos

Megaman Tattoos

Megaman Tattoo

Metroid Tattoos

Nerd Tat

Nerd Tattoos

Pacman Tattoos

Quake Tattoos

Resident Evil Tattoos

Ryu Streetfighter Tattoos

Soul Calibur Tattoos

Space Invaders Tattoo

Star Wars Tattoo

Star Wars Nerd Tattoo

Video Game Tatto Pictures

Video Game Tattoos

Yoda Tattoos

Zelda Tattoos

Zelda Tattoo