Những bức ảnh ma!

Với những thiết bị chụp ảnh thông thường, mắt người thường gần như là không thể nhìn thấy, cảm nhận thấy những hình ảnh được gọi là “Ma” này. Nhưng với thiết bị chuyên dụng thì có thể chụp hình được.

Đây là những bức ảnh Ma được chụp bởi thiết bị chuyên dụng.


Hình, người đàn bà không muốn rời xa căn nhà của bà.

Xem chi tiết tại đây!

Yêu cầu máy cái Flash

http://www.wimp.com/proof/