Công bố các môn thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007

Sáng 30.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các môn thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007. Cụ thể: Thi tốt nghiệp THPT gồm 6 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, trong đó các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm. Những học sinh học môn Ngoại ngữ không đủ 3 năm được thi thay thế bằng môn Địa lý.

Thi bổ túc THPT gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử, trong đó các môn Vật lý và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi đối với cả THPT và bổ túc THPT của hai môn Ngữ văn và Toán là 150 phút/môn; các môn thi trắc nghiệm có thời gian thi 60 phút/môn; các môn còn lại là 90 phút/môn. HS học chương trình THPT phân ban thí điểm cũng thi các môn và có thời gian làm bài giống như đối với HS học chương trình không phân ban.

Mỗi môn thi sẽ có đề thi riêng cho HS học chương trình THPT phân ban thí điểm, không phân ban. Trong đề thi của chương trình phân ban, HS học chương trình ban Khoa học tự nhiên và chương trình ban Khoa học xã hội và nhân văn thi chung một đề. Đề thi gồm hai phần: phần các câu hỏi chung đối với tất cả HS phân ban và phần các câu hỏi riêng cho HS từng ban. Khi thi trắc nghiệm các môn Vật lý, Hóa học sẽ khác với thi tự luận ở chỗ cả phần lý thuyết và bài tập đều không chỉ tập trung vào một vài nội dung kiến thức.

Với số lượng câu hỏi dự kiến 40 câu, đề thi hoàn toàn có thể phủ diện rộng hơn, bao quát toàn bộ các kiến thức đã học trong chương trình, đòi hỏi học sinh phải xử lý nhanh hơn. Riêng với môn Ngoại ngữ, đề thi tốt nghiệp dự kiến có 50 câu và không có phần tự chọn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007 sẽ diễn ra vào các ngày 30, 31.5 và 1.6.2007.

Thu Hồng
Theo Tuổi trẻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: