Năm mới công việc mới!

Sau một thời gian dài nghỉ tết, tôi dành toàn bộ thời gian đó suy ngẫm những việc đã làm và những việc sẽ làm. Tất cả dường như sẽ thay đổi đôi chút kế hoạch của tôi, cái kế hoạch đã được ấp ủ trước đó nhưng nay đã được thay đổi đôi chút. Nhưng giấc mơ thì không bao giờ thay đổi, mong muốn một ngày mai tươi đẹp, một bình minh hạnh phúc!
Bắt đầu một năm mới, tôi cũng bắt tay vào một công việc mới. tôi sẽ đương đầu với công việc mới này. Trong những ngày nghỉ tết có rât nhiều điều phiền muội, khiến tôi phải suy nghĩ lại tất cả. từ những chuyện tình cảm, đến những phi vụ làm ăn, tìm kiếm những cơ hội mới.
Công việc mới đã bắt đầu từ đây, ngay từ những dòng chữ này, chính là một phần công việc của tôi sau này. Hãy làm việc, làm việc nhiều hơn nữa, Bạn sẽ nhận xứng đáng được những gì bạn làm.
Thế là một công việc mới bắt đầu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: