Slogan of life

1. WHEN THINGS GO BAD, always remember: It could be worse.
2. NEVER, NEVER GIVE UP. Keep working on your speech and your life.
3. NEVER LOSE YOUR SENSE OF HUMOR. Laugh at yourself, laugh with others.
4. STEM DEPRESSION by thinking of, reaching out to and helping others.
5. DO UNTO OTHERS as you would have them do unto you.
6. PRAY, not for God to cure you but to help you help yourself.

Words of Wisdom from Kirk Douglas.

Kirk Douglas says having a stroke made him appreciate life more. “I’m still alive,” the 85-year-old actor said. “The sky is bluer, the trees are greener. People talk of heaven, but maybe this is heaven and we don’t know it.”

Kirk Douglas constructed his new outlook and survival upon these 4 great human values:

1. The love of his wife, Anne, and his four sons.
2. His intuitive conviction that laughter truly is the best medecine.
3. His immersion in the Bible study.
4. The gratification of reaching out and helping others.

Lam the nao de co cong viec tot

Bên cạnh bản sơ yếu lý lịch và đơn xin việc hiệu quả, cuộc phỏng vấn đóng vai trò khá quan trọng trên bước đường tìm việc của bạn. Để tránh tình trạng quá lúng túng vì không biết sẽ phải trả lời những gì, sau đây là 15 câu hỏi phỏng vấn thông thường nhất để bạn biết và tìm cách ứng phó.

1. Bạn nghĩ gì về công việc (hoặc người chủ công ty) mà bạn sắp làm?

2. Tại sao bạn tìm việc? Nếu bạn đang có công việc thì tại sao bạn rời bỏ công việc đó?

3. Những kinh nghiệm hoặc những khả năng nào mà bạn cho mình có thể vượt qua được những ứng viên khác?

4. Hãy tự giới thiệu về mình.

5. Những điểm mạnh và điểm yếu của bạn?

6. Kể lại những thành tích quan trọng nhất trong công việc mà bạn đã có.

7. Những thành tích “ngắn hạn” và “dài hạn” của bạn?

8. Kể lại khoảng thời gian bạn phải đối mặt với những thử thách trong công việc và bạn đã giải quyết chúng thế nào?

9. Những đòi hỏi về lương bổng?

10. Tại sao bạn thích vị trí tuyển dụng này? Và tại sao bạn thích công ty của chúng tôi?

11. Người chủ cũ hay những đồng nghiệp cũ đã nhận xét về bạn thế nào?

12. Những khía cạnh tốt nhất và xấu nhất trong công việc của bạn trước đây?

13. Bạn biết gì về công ty của chúng tôi?

14. Những động cơ của bạn là gì?

15. Bạn đã sẵn sàng cho công việc mới chưa?

Mười đặc điểm của người Việt Nam

Mười đặc điểm của người Việt Nam
(Viện nghiên cứu xã hội Mỹ đánh giá)

1. Cần cù lao động song dễ thoả mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.

2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.

3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).

4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.

5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê).

6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.

7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).

8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.

9. Yêu hoà bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.

10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì bất đồng ý kiến với nhau rồi tạo ra xích mích).