Tranh Kinh dien tren duong pho

Các bạn ơi đây là nghệ thuật vẽ nè, có giống thật không?
Đây là chai coca thật hay là vẽ nhỉ?
3d1.jpg

Và đây nữa? một hố giữa đường!
3d2.jpg

Một mảng sân bị lật lên
3d3.jpg

Một hộp bút khổng lồ
3d4.jpg

Posted in Tin Tuc. 1 Comment »

One Response to “Tranh Kinh dien tren duong pho”

  1. hoang van nghia Says:

    duoc


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: