Bach khoa

Trai Bach Khoa như chim anh vũ
Gái Bach Khoa như củ sắn lùi
Gái sư phạm như cành liễu rũ
trai sư phạm như khỉ cụt đuôi
Chim anh vũ không đậu cành liễu rũ?
Để con khỉ cụt đuôi nó ôm củ sắn lùi!!!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: