Tang cac ban.

Nam moi bat dau, toi tang cac ban chuc cac ban vui ve va hanh phuc.

1. Dia chi cac trang web ve thiep dien tu (E card)

www.123greetings.com
www.3greetings.com
www.greetings.jagran.com
www.clubgreetings.com
www.archiesonline.com
www.hallmark.com
www.cardbymail.com
www.dgreetings.com
www.bluemountain.com
www.castlemountain.com
www.bharathgreetings.com

2. Tim kiem viec lam.

http://www.naukri.com
http://www.3p-lobsearch.com
http://www.career1000.com
http://www.careerindia.com
http://www.employindia.com
http://www.indianjobs.com
http://www.placementindia.com
http://www.placementpoint.com
http://www.timesjobsandcareers.com
http://www.winjobs.com
http://www.redforwomen.com
http://www.go4careers.com
http://www.indiaventures.com
http://www.indiagateway.com
http://www.jobsahead.com
http://www.alltimejobs.com
http://www.careerage.com
http://www.headhunters.net
http://www.monster.com
http://www.careers.org
http://www.eresumes.com
http://www.careerxroads.com
http://www.nationjob.com
http://www.jobweb.com
http://www.aidnjobs.com
http://www.careerforyou.com
http://www.careergun.com
http://www.go4careers.com
http://www.lobs.itspace.com
http://www.joboptions.com
http://www.careermosaic.com
http://www.jobconnection.com
http://www.bestjobsusa.com
http://www.careerpath.com
http://www.americasemployers.com
http://www.job-interview.net
http://www.geojobs.bizland.com
http://www.job-hunt.org
http://www.e-netindia.com
http://www.mykeystone.com
http://www.gutterspace.com
http://www.netguide.com
http://www.tamilnadustate.com
http://www.cweb.com
http://www.espan.com
http://www.jobcurry.com
http://www.skillsandjobs.com
http://www.cioljobs.com
http://www.lampen.co.nz

3. Tai chinh ke toan.

……

Posted in Misc. 2 Comments »

2 Responses to “Tang cac ban.”

  1. AM-PM- Join in the Flat world!! Valentine-Những món quà độc đáo « Says:

    […] Còn bạn, đã nghĩ ra món quà nào tặng nàng chưa? Thiep dien tu […]

  2. Joha Says:

    Còn trang việc làm này nữa nè
    http://joha.vn – Viec lam trong tay


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: