25G Free!!!

Hiện có rất nhiều trang web cho phép bạn tải tài liệu lên trên Internet để chia sẻ những tài liệu, những đoạn film. Đây là một trong những trang web như vậy. http://www.mediamax.com

Bước 1: Đăng ký một tài khoản tại web site này. Bạn có một số lựa chọn, tuy theo nhu cầu sử dụng của ban.

dùng tài khoản free bạn có 25G không gian để lưu trữ dữ liệu, file lớn nhất mà bạn có thể tải là 25M, …

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn, thưc hiện tải tài liệu lên trên Internet.

Bước 3:Quản lý tài liệu bạn đưa lên trên đó, chia sẻ hay không, ….

Chúc các bạn thành công.

Manh Vu Thanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: