kinh te hoc

Kinh tế quốc dân

Các hiểu biết về những tính chất đặc biệt của kinh doanh điện tử phát sinh từ khi lý thuyết Kinh tế học tân cổ điển (Neoclassical economics) bị từ bỏ. Lý thuyết này đặt tiên đề, ngoài những việc khác, là hàng hóa đồng nhất, một thị trường minh bạch hoàn toàn và không có sự ưu đãi, và vì thế là ở một mức trừu tượng hóa cao độ nhưng xa rời thực tế. Lý thuyết Kinh tế học thể chế Mới tạo ra khả năng miêu tả cuộc sống kinh tế một cách gần thực tế hơn.

Trong khuôn khổ của lý thuyết Kinh tế học thể chế mới, các phí tổn giao dịch đóng một vai trò quan trọng. Internet có thể làm giảm phí tổn của một giao dịch trong giai đoạn tìm và khởi đầu giao dịch. Ngay trong giai đoạn tiến hành cũng có khả năng giảm phí tổn chuyên chở. Nói chung phí tổn cho các giao dịch trên thị trường được giảm đi và việc điều phối thông qua thị trường có lợi hơn.

Kinh tế nhà máy

Mục đích của một doanh nghiệp khi biến đổi đến thương mại điện tử là giảm thiểu chi phí trong doanh nghiệp. Các biện pháp nhằm để giảm thiểu chi phí trước tiên là bao gồm việc tối ưu hóa các quy trình kinh doanh đang tồn tại và thành lập các quy trình mới dựa trên nền tảng của các công nghệ Internet. Thông qua việc tích hợp này của các tính năng doanh nghiệp dọc theo chuỗi giá trị, việc tiến hành kinh doanh có hiệu quả cao hơn. Các lợi thế cho doanh nghiệp có thể là:

  • Khả năng giao tiếp mới với khách hàng
  • Khách hàng hài lòng hơn
  • Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp
  • Khai thác các kênh bán hàng mới
  • Có thêm khách hàng mới
  • Tăng doanh thu
  • Tăng hiệu quả

Phân cách kỹ thuật số

Khái niệm “phân cách kỹ thuật số” (tiếng Anh: digital divide) diễn tả việc chia cắt thế giới ra làm hai phần: một phần mà trong đó việc sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử đã phát triển và một phần kém phát triển hơn. Các nhà kinh tế học tin rằng việc sử dụng thương mại điện tử sẽ nâng cao tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế quốc dân và vì thế các nước đã phát triển cao sẽ tiếp tục tăng khoảng cách bỏ xa các nước kém phát triển hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: