Cac loai thi truong thuong mai dien tu

Các loại thị trường điện tử

Tùy thuộc vào đối tác kinh doanh người ta gọi đó là thị trường B2B, B2C, C2B hay C2C. Thị trường mở là những thị trường mà tất cả mọi người có thể đăng ký và tham gia. Tại một thị trường đóng chỉ có một số thành viên nhất định được mời hay cho phép tham gia. Một thị trường ngang tập trung vào một quy trình kinh doanh riêng lẻ nhất định, thí dụ như cung cấp: nhiều doanh nghiệp có thể từ các ngành khác nhau tham gia như là người mua và liên hệ với một nhóm nhà cung cấp. Ngược lại, thị trường dọc mô phỏng nhiều quy trình kinh doanh khác nhau của một ngành duy nhất hay một nhóm người dùng duy nhất.

Sau khi làn sóng lạc quan về thương mại điện tử của những năm 1990 qua đi, thời gian mà đã xuất hiện nhiều thị trường điện tử, người ta cho rằng sau một quá trình tập trung chỉ có một số ít thị trường lớn là sẽ tiếp tục tồn tại. Thế nhưng bên cạnh đó là ngày càng nhiều những thị trường chuyên môn nhỏ.

Ngày nay tình hình đã khác hẳn đi: công nghệ để thực hiện một thị trường điện tử đã rẻ đi rất nhiều. Thêm vào đó là xu hướng kết nối nhiều thông tin chào hàng khác nhau thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API) để thành lập một thị trường chung có mật độ chào hàng cao (thí dụ như Amazon-Marketplace). Ngoài ra các thị trường độc lập trước đây còn được tích hợp ngày càng nhiều bằng các giải pháp phần mềm cho một cổng Web toàn diện.

Phân loại thương mại điện tử

Thương mại điện tử có thể được phân loại theo tính cách của người tham gia

 • Người tiêu dùng
  • C2C (Consumer-To-Comsumer) Người tiêu dùng với người tiêu dùng
  • C2B (Consumer-ToBusiness) Người tiêu dùng với doanh nghiệp
  • C2A (Consumer-To-Administration) Người tiêu dùng với chính phủ
 • Doanh nghiệp
  • B2C (Business-To-Consumer) Doanh nghiệp với người tiêu dùng
  • B2B (Business-To-Business) Doanh nghiệp với doanh nghiệp
  • B2A (Business-To-Adminstration) Doanh nghiệp với chính phủ
  • B2E (Business-To-Employee) Doanh nghiệp với nhân viên
 • Chính phủ
  • A2C (Administration-To-Consumer) Chính phủ với người tiêu dùng
  • A2B (Administration-To-Business) Chính phủ với doanh nghiệp
  • A2A (Administration-To-Administration) Chính phủ với chính phủ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: