Lai la lan dau

Tham gia cuộc thi này cũng thú vị ra phết đấy nhỉ? Nghe thằng bạn kể tướng nó đùa. hôm nay đọc bài của E mới thấy nó nói thật. ước gì được gặp EC hôm đó cũng tại đó luôn nhỉ? Nó chỉ thử vào tham gia thôi, tưởng chẳng có ai nào ngờđông thể. nhiều việc tưởng như dễ dàng, liên quan đến mỗi người mà nhiều người vẫn không biết, và tôi tin chắc vẫn còn rất nhiều người không biết. Chúc các bạn may mắn.

312754561_8e0fde19ef.jpg

Posted in Misc. 2 Comments »