Yesterday.

Hôm qua là một ngày buồn thê thảm, mạn bị rớt. đến bây giờ mới có mạng trở lại.

Bây giờ nhìn lại cái skin của mình quả thật rất u ám, nhưng trong cái u ám đó ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng. Một người đang cố gắng vượt qua những khó khăn, những thử thách luôn hường về phía trước. Đơn giản tôi muốn được chứng kiến, và luôn tin tưởng rằng ngày mai cho dù thể nào tôi vẫn tiến lên.

Tôi sẽ tin cảnh bình minh rức sang.

Cua hạnh phúc ngất ngây rồi sẽ đến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: