RTC (Ruou-THIT-CHO)

Ba từ này quả la quen thuộc với tôi, hi hi Ngày học cấp III thầy dạy hóa suốt ngày RTC.

Hôm qua, 19h 30 đi làm về, hơi buồn 21h 21-11, chẳng hiểu sao lại đi uống rượu, mà bình thường thì tôi lại rất ghét uống. khoảng 22h về đến nhà ngủ. (Ngủ ngon thật)

Mà đâu phải RTC đâu cơ chứ, Chỉ có xoài xanh thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: