MyOreka

MyOreka Group – MOG

Đây là nhóm làm việc về các lĩnh vực CNTT, nhóm này đang tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại điện tử, và về OutSource. Nhóm này có 3 Thành viên, họ là những người cùng chung chí hướng, muốn vươn tới  tầm cao mới. Trang web của nhóm: http://MyOreka.Com. Nhóm hoạt động với khuẩu hiệu “Eureka, hướng tới tương lại”

Người đầu tiên phải kể đến là người Take care về mặt kỹ thuật, anh có nhiều kinh nghiệm về lập trình như PHP, Java, C#, … và một số công nghệ liên quan. Anh là thành viên tích cực nhất trong lĩnh vực nghiên cứu các công nghệ mới.

Thành viên thứ 2 là người rất năng động, luôn rẵn ràng lao vào bất cứ cuộc thách thức nào cho dù là khó khăn nhất. anh cũng là một tay đáng gờm trong nhóm. Tôi tin rằng vào một ngày không xa anh ấy sẽ là một người mà bạn sẽ phải nhớ. Tất nhiên không thể là ngày mai, nhưng ngày kia thì có thể.

Thành viên thứ 3, đây là thành viên bản lĩnh, anh đang là một nhân viên của công ty lớn nhất tại đất nước tôi. Anh đã rời công ty với ấp ủ sẽ tạo nên một công ty làm outsource. Và giờ đây mơ ước của anh đang dần trở thành hiện thực.  Anh là một tay cự phách trong lập trình C/++, Visual C++. và anh đang muốn chiếm lĩnh cả PHP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: