Manh Vu Thanh › Create New Post — WordPress

Chủ nhật buồn

Hôm nay buồn quá, tôi hẹn bạn tôi là chúng tôi sẽ về HD để chơi thế mà tôi lại không thể dậy sớm được, mặc dù tôi đã hẹn giờ để dậy. Nhưng tôi không thể nghe thấy tiếng chuông để dậy. Hôm nay quả thực buồn, không hiểu tại sao tôi lại cảm giác man mác buồn, buồn cho mình.

Bao nhiêu dự định của tôi không biết đến bao giờ mới thực hiện được. Nhưng một ngày chủ nhật cũng sắp qua, một ngày mới lại bắt đầu. Ngày mới tôi phải làm gì để gặp nàng.

Công việc của tôi thì lại quá ư là bận rộn, phải chăng tôi là người của công việc, mặc dù tôi rất ghét loại người như vậy.

Nhưng cho dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ không lùi bước. Con đương luôn ở phía trước. Tôi tin tưởng ở dự tính của tôi. Tôi muốn được gặp nàng rất nhiều.

Em hãy tin cảnh bình minh rực sáng.

Của hạnh phúc ngất ngây rồi sẽ tới.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: