Unknow

Giám thị nhìn em giám thị cười.

Em nhìn giám thị le tuôn rơi.

Cổng trường đại học cao vời vợi.

Đồng ruộng mênh mông đón em về.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: